Servei d'implantació Norma IRIS:2008

Implementació de Sistemes de Gestió de la Qualitat i realització d'Auditories Internes segons la norma IRIS:2008 per als subministradors "d'elements rodants" pel Sector Ferroviari Europeu