ISO 9001:2015

La Norma Internacional ISO 9001:2015, té com a objectiu implementar un Sistema de Gestió de la Qualitat orientat cap a la Satisfacció del Client mitjançant processos de gestió, operatius i de suport que garanteixin un Producte i/o Prestació del Servei de Qualitat.

Una vegada implementat el sistema, aquest pot certificar-se per part d'una Entitat de Certificació independent (3a part) que evidenciarà el compliement dels requisits reglamentaris aplicables, requisits de la norma, requisits del client i els propis requisits de l'organització.

Procés d'implantació ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004