Seguiment de la Gestió d'Obres de la Construcció

Realització d'activitats de suport al Sistema de Gestió segons les normes de Qualitat, Gestió Ambiental i Seguretat en el Treball i/o Requisits de la Direcció Tècnica de l'Obra