Pla de Formació

Pla de Formació ISO 9001:2008

Pla de Formació amb continguts de gestió i tècnics (auditories internes, producció repetitiva, control estadístic del procés) proposats per a les empreses que estiguin certificades segons ISO 9001:2008 

Pla de Formació Automoció

Tot seguit els facilitem un document PDF que conté els programes de cursos que oferim per a les empreses del sector d'Automoció

Pla de Formació ISO 14001:2004

Pla de Formació amb continguts de gestió i tècnics (vectors ambientals, auditories internes, compliment requisits legals) proposats per a les empreses que estiguin certificades segons ISO 14001:2004 

Pla de Formació OHSAS 18001:2007

Pla de Formació amb continguts de gestió i tècnics (auditories internes, compliment reglamentari) proposats per a les empreses que estiguin certificades segons OHSAS 18001:2007

Pla de Formació Lean Manufacturing

Cursos de tècniques específiques associades al LEAN Manufacturing (Kanban, SMED, Poka Yoke, 5S, Just in Time, TPM, Manteniment Predictiu, Equips de Millora Continua - Kaizen)